Vurderingseksemplar og prøvetilganger

Vi tilbyr vurderingseksemplarer og prøvetilganger på de aller fleste produktene våre til lærere, fagansvarlige og forelesere, som ønsker å vurdere disse til bruk i undervisningssammenheng.

Vi setter stor pris på om du vil sende oss en tilbakemelding når du har vurdert produktet. Denne tilbakemeldingen kan du sende direkte til pensum@fagbokforlaget.no eller ved å fylle ut skjemaet på: http://www.fagbokforlaget.no/vurdering

 

Begrensninger

 • Du må være foreleser eller lærer for å få tilsendt vurderingseksemplar.
 • Som en hovedregel sender vi vurderingseksemplar av grunnbøker/lærebøker som er aktuelle som fast pensum i et relevant fag/emne.
 • Bøker som er beregnet på pensum på høgskoler/universitet sendes normalt ikke som vurderingseksemplar til lærere på vgs./grunnskoler/voksenopplæringer.
 • Dessverre ligger funksjonen for vurderingseksemplar også på produkter vi ikke tilbyr dette på. Vi beklager misforståelsene dette medfører.

 

Følgende produkter sendes ikke som vurderingseksemplar

 • Lærerveiledninger og annet lærermateriell
 • CD-er/lydmateriell
 • Ordbøker
 • Ordlister
 • Norges lover
 • ADR/RID
 • Felleskatalogen
 • Særtrykk av lover

 

Disse produktene tilbys det begrensede digitale vurderingseksemplar av

Arbeidsbøkene til Grip

Lesedilla: Historier i samfunnsfag

Lesedilla: Eventyrlig matematikk

#serien

Andre