Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kommunikasjon for ingeniører
Forfattere:
ISBN:
9788251916660
Utgitt:
Utgave:
1
Kommunikasjon for ingeniører

Kommunikasjon for ingeniører

Ann-Mari Torvatn
Kommunikasjon for ingeniører
Er ingeniører og ingeniørstudenter bevisste på de forhold som er avgjørende for at en saklig kommunikasjon skal skje på en god måte?
Denne boka er både en lærebok i kommunikasjon for ingeniørstudenter og et oppslagsverk for ingeniører. Den inneholder dels teoristoff, dels ulike praktiske oppgaver i forbindelse med prosjekter og rapportskriving.
Teoristoffet handler for det første om hvordan mennesker generelt behandler informasjon og hvordan de oppfatter skriftlige og muntlige tekster. Her beskrives bl.a. viktige forsknings-resultater innen hjerneforskning/persepsjonsforskning. Videre handler det om hvordan man tilpasser seg spesifikke situasjoner, mål og mottakere, og om medmenneskelige forhold som er viktige for saklig kommunikasjon. Her beskrives metoden for å arbeide etter mål- og mottakeranalyse. Videre tas det opp viktige forhold ved teksten selv, virkemidler og funksjoner, ut fra moderne tekstlingvistisk kunnskap.
Med utgangspunkt i dette teoristoffet forklares reglene for god kommunikasjon og rapportskriving. Her finnes også generelle beskrivelser av brukerrettledninger, samt skriftlig og muntlig prosjektdokumentasjon for mindre prosjekter. Videre gis det regler for hvordan man leser komplekse tekster med tanke på å gi ekstrakter av dem, hvordan man planlegger strukturen i en lang og sammensatt tekst, hvordan man kan presentere komplisert teknisk stoff på enklest mulig måte, og hvordan man presenterer stoff muntlig. Sentrale dokumenttyper er beskrevet og illustrert ved eksempler.
Ann-Mari Torvatn er førstelektor ved Ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Hun har på ulike nivåer arbeidet med teknisk utdanning i over 30 år. Hun er utdannet som filolog med norsk hovedfag, har undervist i norsk, kommunikasjon, prosjektarbeid og menneske/datamaskin-interaksjon (HCI). Hun har tidligere utgitt flere lærebøker i kommunikasjon.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
289,-