Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
449,-

KodeX 8A
Matematikk for ungdomstrinnet

KodeX er et emnebasert matematikkverk hvor elevene fordyper seg i færre emner per år - noe som gir bedre tid til tilpasset opplæring, jevnlig repetisjon og prosjektarbeid. Matematikken blir fremstilt på en virkelighetsnær og elevvennlig måte med forklarende tekster og fargerike illustrasjoner.

I KodeX er det elevenes læring og mestring som står i fokus. Verket går vekk fra spiralprinsippet og legger heller vekt på fordypning på hvert klassetrinn med færre emner i året. På denne måten får elevene ro til å
sette seg godt inn i stoffet, samtidig som læreren får bedre tid til individuell tilrettelegging.

KodeX har fire hovedemner i året. Alt stoff blir presentert i én og samme bok (emner, oppgaver, faktasider, fasit, repetisjonsoppgaver og prosjektoppgaver). Alle oppgaver har differensieringssymboler. Det er lagt vekt på å presentere matematikken på en virkelighetsnær, relevant og morsom måte. Elevene skal føle at matematikken er noe som angår
dem, og som kan brukes i hverdagen. Denne tankegangen gjenspeiles også i de tverrfaglige avtaltoppgavene / prosjektoppgavene hvor elevene får bruke matematikken i praksis. Verket har jevnlige repetisjonsoppgaver som forbereder til avsluttende eksamen etter 10. trinn.

KODEX 8A:

EMNE 1 STATISTIKK
Frekvenstabeller og diagrammer Spørreundersøkelse - Å påvirke med statistikk

EMNE 2 TALL OG TALLREGNING
Titallssystemet - De fire regnearter - Hoderegning, overslag og avrunding - Inndeling og oppbygning av de naturlige tallene - Figurtall og tallrekker - Tall skrevet på forskjellige måter - Kvadrattall og kvadratrot - Forskjellige
tallsystemer - Å regne med tid - Positive og negative tall

 

Forfattere:
ISBN:
9788211007841
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
260
Trinn:
8
KodeX 8A