Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
KodeX 10A
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211007926
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
236
Trinn:
10
Gå til ressurs
KodeX 10A

KodeX 10A
Matematikk for ungdomstrinnet

KodeX er et emnebasert matematikkverk hvor elevene fordyper seg i færre emner per år - noe som gir bedre tid til tilpasset opplæring, jevnlig repetisjon og prosjektarbeid. Matematikken blir fremstilt på en virkelighetsnær og elevvennlig måte med forklarende tekster og fargerike illustrasjoner.

I KodeX er det elevenes læring og mestring som står i fokus. Verket går vekk fra spiralprinsippet og legger heller vekt på fordypning på hvert klassetrinn med færre emner i året. På denne måten får elevene ro til å
sette seg godt inn i stoffet, samtidig som læreren får bedre tid til individuell tilrettelegging.

KodeX har fire hovedemner i året. Alt stoff blir presentert i én og samme bok (emner, oppgaver, faktasider, fasit, repetisjonsoppgaver og prosjektoppgaver). Alle oppgaver har differensieringssymboler. Det er lagt vekt på å presentere matematikken på en virkelighetsnær, relevant og morsom måte. Elevene skal føle at matematikken er noe som angår
dem, og som kan brukes i hverdagen. Denne tankegangen gjenspeiles også i de tverrfaglige ”avtaltoppgavene” / prosjektoppgavene hvor elevene får bruke matematikken i praksis. Verket har jevnlige repetisjonsoppgaver som forbereder til avsluttende eksamen etter 10. trinn.

KODEX 10A:

EMNE 9 – KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET
Kombinatorikk - Hva menes med sannsynlighet? - Å uttrykke sannsynligheter som brøk, prosent og desimaltall - Venndiagram

EMNE 10 – KOORDINATER, GRAFER OG FUNKSJONER
Koordinatsystemet - Lineære funksjoner - Kvadratiske funksjoner - Proporsjonalitet - Å løse likninger og ulikheter grafisk
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
449,-