Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Klar for Norge 2: Norsk-albansk-bosnisk/kroatisk
Forfattere:
ISBN:
9788211004840
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
85
Klar for Norge 2: Norsk-albansk-bosnisk/kroatisk

Klar for Norge 2: Norsk-albansk-bosnisk/kroatisk
Norsk som andrespråk

Ordlista er laget til læreverket Klar for Norge. Læreverket er utviklet i tråd med Opplæringsplan i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere, Løp A. Denne ordlista følger kapitlene i tekstboka til modul 2. Oppslagsordene er i tillegg samlet i en alfabetisk ordliste med henvisning til hvilket kapittel ordet forekommer i.