Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kirkene i Hordaland gjennom tidene
Forfattere:
ISBN:
9788251407151
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
141
Kirkene i Hordaland gjennom tidene

Kirkene i Hordaland gjennom tidene

Blant de mange kirkene i Hordaland finnes det én stavkirke – i Røldal – og ni middelalderske steinkirker som ennå er i bruk. Flere kirker fra 1600- og 1700-tallet er også bevart, de to fremste av disse kirkene er Hamre og Holdhus. I tillegg finnes det en rekke interessante kirker fra 1800- og 1900-tallet. Samlet utgjør disse kirkene den mest monumentale gruppen bygningsminner vi har i Hordaland. Gjennom dem – og bare gjennom dem – kan vi følge den arkitekturhistoriske utviklingen i sammenheng fra middelalderen til vår egen tid.

Men kirkene i Hordaland er ikke bare av arkitekturhistorisk interesse. Med sine vakre interiører og sitt rike inventar fra skiftende tider – inventar som fortsatt står i kirkene eller er bevart på Bergen Museum – representerer de en nærmest uoppdaget kulturskatt for folk flest.

Denne boken åpenbarer denne kulturskatten i tekst og bilder. Bak i boken vil man finne korte beskrivelser av kirker som er verd et besøk. Meningen er at boken på den måten også skal kunne tjene som en «kirkehistorisk veibok» for interesserte som ferdes rundt om i fylket.

Hans-Emil Lidén har arbeidet hos Riksantikvaren og ved Norsk institutt for kulturminneforskning i mange år, og som professor II i arkitekturhistorie og bygningsvern ved Universitetet i Bergen. Hans arbeidsfelt har vært norsk arkitekturhistorie – særlig kirkearkitektur. Han er medforfatter i de seks bindene om kirkene i Bergen og Hordaland i bokverket Norges kirker som Riksantikvaren og senere Norsk institutt for kulturminneforskning har gitt ut.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
241,-