Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kirke nå
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788251925105
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
250
Kirke nå

Kirke nå
Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke

Den norske kirke forstår seg selv som en evangelisk-luthersk kirke. Men hva innebærer dette, og gir det noen mening å holde fast ved et luthersk særpreg når skillelinjene mellom kirkesamfunnene er i ferd med å bygges ned?

Sammen med andre lutherske kirker ble Den norske kirke på avgjørende vis formet av reformasjonen på 1500-tallet. På hvilken måte kan reformasjonstidens innsikter ha noe å si for oss i dag? Hvordan skal vi forstå den reformatoriske arven i lys av de utfordringene kirken står overfor i vår tid? Hva har Den norske kirke å lære av andre kirker, og hva er Den norske kirkes særlige bidrag inn i det økumeniske fellesskapet?

Dette er blant de spørsmålene som behandles i denne boken, der tolv forfattere drøfter ulike sider ved det å være evangelisk-luthersk kirke i dag.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
449,-