Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Karrierelæring for unge
Forfattere:
ISBN:
9788283720037
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
48
Karrierelæring for unge

Karrierelæring for unge

Karrierelæring er knyttet til utviklingen av karriereferdigheter (career management skills - CMS): Hvordan lære å ta gode valg? Karriereferdighetene som omtales i heftet, er selvinnsikt, se muligheter, valgkompetanse og håndtere overgangsfaser.

Denne veilederen skal styrke lærere og karriereveiledere i å fremme karrierelæring for unge. Den er nyttig i faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet og for karrereveiledere i videregående opplæring, på karrieresentre og i voksenopplæring. Her presenteres oppdatert teori og aktuelle strømninger innen karriereveiledning. Veilederen gir også tips til aktiviteter knyttet til de fire karriereferdighetene selvinnsikt, se muligheter, valgkompetanse og håndtere overgangsfaser. 

Del 3 i veilederen er knyttet opp til arbeidsheftet Karriereferdigheter - Hvordan ta gode valg? som inneholder oppgaver og øvelser for elever fortrinnsvis på ungdomstrinnet. 

Innhold:
  • Del 1: Karrierelæring - en læringsprosess Sentrale begreper: - Karriereveiledning - Karriereferdigheter og karrierelæring - CMS og DOTS Karriereveiledning i skolen Elevenes rettigheter Anbefalinger fra NOU 2016:7 Utdanningsvalg Differensiering Flerkulturell karriereveiledning
  • Del 2: Karriereferdigheter Selvinnsikt m/tips til aktiviteter Se muligheter m/tips til aktiviteter Valgkompetanse m/tips til aktiviteter Håndtere overgangsfaser m/tips til aktiviteter
  • Del 3: Tips til arbeidsheftet: Karriereferdigheter - Hvordan ta gode valg?
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
165,-