Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kampen om idrettsanleggene
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
469,-

Kampen om idrettsanleggene
Planlegging, politikk og bruk

Et idrettsanlegg er både en konsekvens av og en forutsetning for idrett. Idrettsanleggene har en fremtredende plass i det moderne samfunnet, og har store investeringer knyttet til seg. I Norge ble det mellom 1967 og 1987 bygget et nytt idrettsanlegg pr. dag.

Blant spørsmålene som behandles i denne boken, er: Hvilken funksjon har idrettsanleggene, og hvilken betydning har de for idrettslig utfoldelse? Hvordan har anleggene utviklet seg i norsk historie? Hvem bruker dem? Hvem har makt til å planlegge og utforme idrettsanleggene? Er fotballens dominans blitt for sterk? Hvilke anlegg bør bygges i fremtiden?

Kampen om idrettsanleggene er en forskningsbasert bok med en tilgjengelig form, og passer for studenter som tar idrett som fag på universitet og høgskoler. Den retter seg også mot dem som arbeider med planlegging og bygging av idrettsanlegg både i frivillig sektor og offentlig forvaltning.

«Det er givende for enhver leser som er opptatt av masseidrettens kår i Norge, å ta del i den viten som forfatterne øser av Til den som åpner boken, er det bare å si: Les og lær!»
Olav Gunnar Ballo i sitt forord til boken.


Kolbjørn Rafoss er førsteamanuensis ved Høgskolen i Finnmark, Institutt for idrettsfag, Alta. Han har i en årrekke undervist i idrettssosiologi og idrettshistorie. Rafoss er særlig opptatt av forskjeller i befolkningen med hensyn til deltakelse i idrett og valg av fysisk aktivitet.

Jan Ove Tangen er professor i sosiologi ved Høgskolen i Telemark, Avdeling for allmennvitenskapelige fag, Bø i Telemark. Han er særlig opptatt av inklusjons- og eksklusjonsmekanismer ved idrettslig utfoldelse, makt og demokrati i den organiserte idretten, samt doping.


«Jeg kan varmt anbefale denne bog til alle som studerer eller arbejder med planlægning og udbygning af idrætsfaciliteter i den frivillige sektor såvel som i den offentlige sektor.» Jens Høyer-Kruse, Idrottsforum

Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245007343
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
215
Kampen om idrettsanleggene