Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
399,-

Rektor som rettsanvender

Et av de viktigste temaene innenfor skoleledelse og utdanningsledelse er spørsmål knyttet til juridiske anliggender. Dette spenner fra ganske tydelige tolkninger i opplæringsloven til skjønnsmessige vurderinger om fritak, tiltak og oppfølging.

De siste årene har endringer gjennom blant annet opplæringslovens kapittel 9A, som handler om elevenes rett til et godt skolemiljø, gjort at rektors handlingsrom har blitt mindre.

Målet med denne boka er gjøre skoleledere bevisst på hvilket handlingsrom de har, og hvordan juridiske dilemmaer kan håndteres gjennom pedagogisk og profesjonelt skjønn.

Bokens forfattere er Ann Elisabeth Gunnulfsen og Jeffrey Hall, begge førsteamanuenser ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.
Forfattere:
ISBN:
9788245044768
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
220
Rektor som rettsanvender