Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Junior Scoop 1-2 Workbook (revidert), d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211017925
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Junior Scoop
Digital ressurs
Junior Scoop 1-2 Workbook (revidert), d-bok

Junior Scoop 1-2 Workbook (revidert), d-bok
Engelsk for barnetrinnet

Språk er kommunikasjon. Junior Scoop 1-2 Workbook legger vekt på samspill mellom lærer og elev og gir struktur til innlæring av nye ord og uttrykk. Ord og uttrykk som elevene lærer, tas med videre og integreres i nye temaer. Elevene får holdt ved like det de allerede har lært, samtidig som de lærer nytt. Når ordforrådet og følelsen for språket øker, blir det stadig enklere for elevene å kommunisere på engelsk.

Differensieringen er integrert i hver enkelt oppgave.

Boka dekker kompetansemålene i læreplanen for Kunnskapsløftet 2006 og er oppdatert i henhold til Kunnskapsløftets læreplanjusteringer i 2013.

Junior Scoop 1-2 har disse komponentene:
Workbook
Workbook, elektronisk utgave
Teacher s Guide
CD
Flashcards

Junior Scoop 1-2 Workbook, d-bok kombinerer det beste fra den tradisjonelle læreboka med mulighetene som ligger i teknologien. Bøkene er tilpasset bruk på smarte tavler, nettbrett og PC og gir helt nye muligheter for elev og lærer.

I den berikede utgaven finner du
Interaktive oppgaver
Lyd

Junior Scoop 1-2 Workbook, d-bok har også følgende funksjonalitet:
- Utheving og notat
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevinger og notat
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord eller fraser


Bøker i samme serie