Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Jeg kan lesebok A1
Forfattere:
ISBN:
9788211020307
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
256
Jeg kan lesebok A1

Jeg kan lesebok A1
Nivå A1, Spor 1, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Jeg kan er et læreverk på spor 1 som dekker målene i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) på nivå A1 og A2. Læreverket er et spennende og nyskapende alternativ for deltakere med lite lese- og skriveerfaring. Jeg kan har først og fremst et muntlig fokus, og inneholder mange eksempler på hverdagsspråk og autentisk materiale. Dette legger til rette for at elevene umiddelbart kan nyttiggjøre seg det de lærer i klasserommet i egen hverdag.

Jeg kan lesebok A1 er svært innholdsrik med tekster, grammatikk, samtaleoppgaver og skriveoppgaver. I den tilhørende arbeidsboka finner elevene mange oppgaver å arbeide med i fellesskap og på egen hånd. Det oppmuntres også til å bruke en egen skrivebok. På den omfattende nettressursen kan både lærere og elever finne mye materiale og mengder av aktiviteter og oppgaver. Gjennom arbeidet med lærestoffet blir elevene i tillegg bedre rustet til å ta norskprøven.

I Jeg kan A1 møter vi Aman, en ung mann som har flyktet fra Eritrea til Norge. Gjennom hans opplevelser på skole og jobb tilegner elevene seg et språk som er hverdagsnært og som de selv kan ta i bruk med en gang. Boka er rik på bilder og eksempler på autentisk materiale.

Hvorfor velge Jeg kan?

- Motiverer eleven til aktiv deltakelse i læringen
- Tilrettelagt i språk, skrift og uttrykk
- Elevens egne erfaringer og perspektiv står sentralt
- Muntlig fokus, hverdagsspråk og autentisk materiale

Jeg kan består av
- Lesebok A1 og A2
- Arbeidsbok A1 og A2
- Lytteøvinger (med lyd på nett)
- Rikholdig nettressurs for elever og lærer

Ragnhild Andreassen har mange års erfaring som lærer i norsk og samfunnsfag for voksne
innvandrere. Hun er spesielt engasjert i tilpasset opplæring på spor 1, og blir brukt som faglig rådgiver og mentor i integreringsarbeid på nasjonalt nivå.