Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Intertekst essens Vg3, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211036070
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Intertekst
Trinn:
VG3
Intertekst essens Vg3, d-bok

Intertekst essens Vg3, d-bok
Læreplan i norsk for språklege minoritetar med kort butid i Noreg og Læreplan i

Intertekst essens Vg3 er ein lettlesen versjon av Intertekst Vg3, norsk for studieførebuande etter LK20. Boka følgjer læreplanen i norsk for språklege minoritetar med kort butid i Noreg. Ho eignar seg også godt for elevar som følgjer den ordinære læreplanen, men som har behov for ekstra støtte i norskfaget. Intertekst essens har same struktur som hovudboka, og desse kan dermed brukast samtidig i klasserommet. 

I boka får elevane trinn-for-trinn-hjelp med alt frå skriftlege til munnlege
problemstillingar, i tillegg til at dei blir kjende med litterære og språklege sider ved faget.

Dei tverrfaglege emna er godt dekte, med djupnelæring som hovudtanke. Kvart bind inneheld ei tekstsamling med tekstar som appellerer til målgruppa.

Nettressursen er tilpassa målgruppa. Her finn eleven verktøy til å jobbe vidare med skriving, lesing og munnlege ferdigheiter.

I lærarressursen finn læraren undervisningsopplegg, årsplanar og anna materiell som er knytt til boka. 

Intertekst essens Vg3 er også tilgjengeleg som lydbok. Alle komponentane til Intertekst essens finst i både bokmåls- og nynorskversjonar.
Format
Språk
Forventes utgitt 01.08.2022
Antall
239,-

Bøker i samme serie