Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Innovative bygdemiljø
Forfattere:
(Redaktør)
(Redaktør)
ISBN:
9788245009910
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
184
Innovative bygdemiljø

Innovative bygdemiljø
Ildsjeler og nyskapingsarbeid

Innovative bygdemiljø. Ildsjeler og nyskapingsarbeid er en artikkelsamling som tar for seg faktorer som bidrar til nyskaping på bygdene, hva som kjennetegner ildsjelene, og hvordan en kan mobilisere til samarbeid. Boka diskuterer suksessfaktorer og kritiske betingelser for samfunnsentreprenørskap i bygdesamfunn, knyttet til kulturliv, næringsliv og frivillig og offentlig sektor.

Gjennom studier av konkrete nyskapingsprosesser – som spenner fra etablering av jazzfestival til reiselivsnettverk for fisketurisme – belyses dynamikken i slike prosesser og samspillet mellom økonomiske, sosiale og kulturelle forhold. Forskningsbidragene presenterer faglige perspektiver på kollektivt entreprenørskap, og viser hvordan nyskapingsarbeidet skjer i bygdesamfunn, og hvordan dette støttes opp av lokalsamfunnet og det offentlige.

Boka er skrevet med sikte på et bredt publikum. Den retter seg mot ildsjeler i nærings- og organisasjonsliv, politikere og forvaltningsapparatet som arbeider med tilrettelegging og ulike former for støtte til innovasjonsprosesser på bygda, samt forskere og studenter som er opptatt av samfunnsentreprenørskap og bygdeutvikling.