Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Innføring i pedagogisk forskningsmetode
Forfattere:
ISBN:
9788274775152
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
231
Innføring i pedagogisk forskningsmetode

Innføring i pedagogisk forskningsmetode
En hjelp til kritisk tolking og vurdering

Innføring i pedagogisk forskningsmetode gir leseren en introduksjon til et bredt utvalg av metoder som benyttes i pedagogisk forskning, herunder historisk metode og statistikk. Relevante vitenskapsfilosofiske retninger blir også presentert. Boka er skrevet spesielt med tanke på studenter i pedagogikk, men er også relevant for studenter i fag med tilsvarende metodebruk og andre som er interessert i eller bruker forskningslitteratur i pedagogikk og andre samfunnsfag. Det legges derfor mer vekt på drøfting av pålitelighets- og gyldighetsspørsmål enn på praktiske spørsmål rundt gjennomføring av forskning. Et hovedmål er å bidra til at faglitteratur og forskningsrapporter kan leses med større forståelse, og å gjøre leseren kjent med usikkerheten som er forbundet med forskningsresultater.