Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ikke alle vil spille bingo
Forfattere:
ISBN:
9788245003277
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
188
Ikke alle vil spille bingo

Ikke alle vil spille bingo
Om teori og praksis i demensomsorgen på sykehjem

Boken handler om mennesker med aldersdemens og deres behov for profesjonell omsorg i kommunehelsetjenesten. Andelen eldre har økt sterkt de siste årene, og antallet eldre med aldersdemens øker tilsvarende. Kunnskapsutviklingen i forhold til demenssykdommer er stor både i kvantitet og kvalitet, nasjonalt og internasjonalt. Mange resultater gir klare føringer for diagnostisering, behandling og daglig omsorg.

Men det er vanskelig å dra nytte av forskningsbasert kunnskap i miljøer hvor det er færre fagutdannede ansatt. I avdelinger med lav formell og uformell kompetanse, vil rutinene ofte styre. Derfor er også organisasjonskunnskap og kunnskap om endringsprosesser gjennom læring viktige tema. Hensikten med denne boken er nettopp å presentere dokumentert kunnskap av de dementes behov, og presentere et grunnlag for kommunikasjon, pleie og valg av rutiner.

Målgruppen er sykepleiestudenter på 3-årig bachelorutdanning og videreutdanninger i eldreomsorgen, i tillegg til helsepersonell som arbeider med eldre og demente.

Rita Jakobsen er førstelektor ved Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
389,-