Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Idrett og politikk
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
399,-

Idrett og politikk
Kampsport eller lagspill?

Det idrettspolitiske feltet har lenge fremstått som et nokså avgrenset og enhetlig segment med tette bånd mellom idrettsledere, offentlige byråkrater og politikere. Ved overgangen til et nytt årtusen ser det imidlertid ut til at idretten blir mer mangfoldig og konfliktfylt, samtidig som nye aktører i politikk og næringsliv trekkes inn i de idrettspolitiske beslutningsprosessene.

Det er forholdet mellom den organiserte idretten og de politiske myndighetene - både nasjonalt og lokalt - som står i fokus for oppmerksomheten i denne boken. Den belyser spillet om fordelingen av tippe- og spillemidlene, kampen om statusen som nasjonalanlegg for skiidrett, den statlige støtten til lokale idrettsaktiviteter for barn og unge, idrettens plass i den nye politiske og administrative organisasjonen i kommunene, endringer i kommunal organisering og bevilgninger til idretten, og planlegging og utbygging av større idrettsanlegg, som blant annet Bislett stadion. Forholdet mellom idrett og politikk settes også inn i et internasjonalt komparativt perspektiv.

Per Mangset er cand.sociol., professor ved Høgskolen i Telemark og forskningskoordinator ved Telemarksforsking-Bø. Han har utgitt flere bøker, artikler og rapporter om kulturpolitikk og kulturforvaltning.
Hilmar Rommetvedt er dr.polit. og forskningsleder ved Rogalandsforskning i Stavanger. Han har publisert en rekke bøker og artikler om makt og innflytelse i norsk politikk.

Bidragsytere er Christin Berg, Nils Asle Bergsgard, Gottfried Heinzerling, Per Mangset, Ståle Opedal og Hilmar Rommetvedt.

Forfattere:
ISBN:
9788276748826
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
215
Idrett og politikk