Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Idrett og anlegg i endring
Forfattere:
ISBN:
9788272862311
Utgitt:
Utgave:
1
Idrett og anlegg i endring

Idrett og anlegg i endring
oppslutning om idrettsaktiviteter og bruk av idrettsanlegg i den norske befolkni

Idrett og anlegg i endring ser på den historiske utviklingen av idrettsanlegg i Norge, knyttet til anleggstyper, geografisk fordeling og brukergrupper. Forfatterne analyserer spesielt aktivitetsutviklingen i befolkningen i perioden 1985-2009 og ser om det er samsvar mellom aktivitetsutviklingen og anleggspolitikken. 

Det fysiske aktivitetsfeltet er i endring. Skal man prioritere anlegg for barn, unge eller voksne, topp eller bredde, idrett eller friluftsliv, tradisjonelle aktiviteter eller nye sportsgrener? 

Idrett og anlegg i endring gir et godt grunnlag for å danne seg innsikt og kunnskap om idrettsanlegg, både historisk, i dag, og med tanke på fremtidens anleggspolitikk.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
339,-