Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
IT-strategi
Forfattere:
ISBN:
9788276748697
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
391
IT-strategi

IT-strategi

IT-strategi skal bidra til en grunnleggende forståelse for strategifaget generelt og for strategisk IT-planlegging spesielt. Strategifaget er spennende fordi det har utviklet seg i det krevende grenselandet mellom ledelsesteori og ledelsespraksis.

IT-Strategi baserer seg på et uttrykt behov for en systematisk og samlet fremstilling av emner knyttet til utvikling og implementering av IT-strategi. Boken har et internasjonalt fagperspektiv, men er skrevet på norsk og har norske eksempler. Formålet er å presentere metoder og rammeverk som egner seg i en trinnvis strategisk IT-planleggingsprosess.

IT-strategi handler om hvordan man lager en IT-strategi ved hjelp av Y-modellen trinn for trinn.
IT-stragegi har som primær målgruppe alle studenter ved høyskoler og universiteter som tar kurs i IT-ledelse. Slike kurs benevnes ofte informasjonsledelse, IT i organisasjoner, IKT-systemer i virksomhetsledelse, informatikk og økonomi, IT og økonomi, EDB og økonomi, IT i virksomheter, teknologiledelse, organisasjoners bruk av informasjonssystemer og IS i virksomheter.

IT-stragegi har også som målgruppe alle personer med et spesielt lederansvar knyttet til bruk av informasjonssystemer og informasjonsteknologi i bedrifter, slik som IT-prosjektledere, IT-sjefer og IT-direktører. Boken gir dem en stor meny med en rekke metoder, hvor metoder på hvert trinn kan velges ut fra bedriftens situasjon.

Petter Gottschalk er professor i IT-ledelse ved Handelshøyskolen BI. Gottschalk er "tospråklig" professor ved at han både kan ledelsesteori og har ledelsespraksis. Gottschalk er siviløkonom fra Tyskland, med mastergrad fra USA og doktorgrad fra Storbritannia. Han har publisert sin forskning i internasjonale fagtidsskrifter. Gottschalk har hatt ledende stillinger i norsk næringsliv som IT-sjef i ABB, administrerende direktør i ABB Datakabel og administrerende direktør i Norsk Regnesentral.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
609,-