Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
IOP i praksis
Forfattere:
ISBN:
9788283721416
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
96
IOP i praksis

IOP i praksis
Individuell tilpasning i skolen

Denne boka er nyttig i arbeidet med å utvikle og følge opp arbeidet med tilpasset opplæring, individuelle planer (IP) og individuelle opplæringsplaner (IOP). Det legges opp til en universell tankegang ved individuelt planarbeid slik at elevens hjelp i skolen blir samordnet med eventuelt behov for hjelp fra andre instanser til et helhetlig hjelpetiltak. Innhold Om individuell tilpasning Hvordan utforme planene Saksgangen Etikk Utdrag fra lover, forskrifter og rundskriv IOP-skjema
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
175,-