Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
IOP i praksis
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Midlertidig utsolgt
219,-

IOP i praksis
Individuell tilpasning i skolen

Denne boka er nyttig i arbeidet med å utvikle og følge opp arbeidet med tilpasset opplæring, individuelle planer (IP) og individuelle opplæringsplaner (IOP). Det legges opp til en universell tankegang ved individuelt planarbeid slik at elevens hjelp i skolen blir samordnet med eventuelt behov for hjelp fra andre instanser til et helhetlig hjelpetiltak.


Innhold
  • Om individuell tilpasning
  • Hvordan utforme planene
  • Saksgangen
  • Etikk
  • Utdrag fra lover, forskrifter og rundskriv
  • IOP-skjema

Forfattere:
ISBN:
9788283721416
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
96
IOP i praksis