Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Hvordan finne rettskilder
Forfattere:
ISBN:
9788245010688
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
198
Hvordan finne rettskilder

Hvordan finne rettskilder
En innføring i rettskildejungelen

Boken gir en innføring i de mest sentrale rettskildene som er relevante for norsk rett, og hvordan du finner dem. Den passer for studenter på 1. og 2. år i et jusstudium og for andre som ikke har kunnskap om rettskildene og gjenfinningen av dem. I tillegg til norske rettskilder omhandler boken rettskilder innenfor generell folkerett, menneskerettigheter og EU- og EØS-rett. Boken er bygget opp med konkrete eksempler og øvingsoppgaver, og er ment til bruk parallelt med studier av den materielle jussen. Hvordan finne rettskilder er aktuell for alle utdanninger hvor kjennskap til lover og regler er relevant.

Rebecca J. Five Bergstrøm er jurist og universitetsbibliotekar ved Universitetet i Oslo.

Hilde Westbye er jurist og universitetsbibliotekar ved Universitetet i Oslo.

Forfatterne underviser i gjenfinning og bruk av rettskilder gjennom hele studiet Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. De er ansatt ved Juridisk bibliotek, som er en del av Universitetsbiblioteket i Oslo.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
385,-