Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Hverdagslivets aktiviteter i et førlighetsperspektiv
Forfattere:
ISBN:
9788251924962
Utgitt:
Utgave:
1
Hverdagslivets aktiviteter i et førlighetsperspektiv

Hverdagslivets aktiviteter i et førlighetsperspektiv
Adl-opplæring av barn, unge og voksne med synshemming

Målsettingen med denne boken er å sette søkelyset på hverdagslivets utfordringer og ADL - opplæring for barn, ungdommer og voksne som er synshemmet. Å kunne ta vare på seg selv er en forutsetning for et rikt og selvstendig liv. Aktiviteter og ADL-ferdigheter er viktige verktøy for å nå dette målet.

Boken gir eksempler på ulike tiltak og tjenester, og hvordan de best kan samordnes når opplæringen skal tilrettelegges individuelt. Forfatterne beskriver hvordan man kan kvalitetssikre opplæringsmål og tiltak, slik at de oppleves som funksjonelle og nyttige for den som skal lære ulike ADL-ferdigheter.

Boken henvender seg til foreldre/foresatte, ungdommer og voksne som selv er synshemmet, ansatte i boliger tilrettelagt for mennesker med funksjonshemning, assistenter og lærere i barnehage og skole, og studenter som tar studier innen pedagogikk, helsefag og sosialt arbeid.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
439,-