Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Hverandre
Forfattere:
ISBN:
9788245021592
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
193
Hverandre

Hverandre
Fag- og yrkesetikk for farmasøyter

Hva er det gode liv? Hva er et godt menneske? Hva er en god handling? Farmasøyter utfordres både gjennom store spørsmål knyttet til menneskeverd, liv og helse og gjennom konkrete og praktiske utfordringer i arbeidshverdagen som krever etiske og moralske avveininger og valg.
 
Denne boken handler om farmasøyters fag- og yrkesetikk. Fremstillingen kretser både rundt grunnleggende moralteorier, som konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk, og sentrale begreper som autonomi, dømmekraft, skjønn og verdighet. Temaer som verdier og prioriteringer i helsetjenesten og empatiens plass i etikken blir også diskutert. Et eget kapittel er viet etiske prinsipper og retningslinjer for farmasøyter. Ulike etiske utfordringer og dilemmaer knyttet til bruk av bioteknologi er også et sentralt tema i boken.
 
Teksten er gjennomgående illustrert gjennom praktisk-etiske eksempler fra helsetjenesten, fra farmasøythverdagen og fra hverdagslivet generelt. Boken er ment for farmasøyter og farmasistudenter, men også fagfolk i andre helseprofesjoner vil kunne ha utbytte av den.

Hilde Frøyland er utdannet cand.pharm. fra Universitetet i Oslo. Hun har siden 2003 blant annet jobbet som avdelingsleder og klinisk farmasøyt i psykiatri på Diakonhjemmet Sykehus og Sykehusapotek. Hun har tidligere gitt ut boken Legemiddelsamtalen og klinisk kommunikasjon og driver i dag foredrags-, kurs- og undervisningsvirksomhet innenfor klinisk kommunikasjon, etikk og psykofarmakologi. Hilde Frøyland sitter i Etikkrådet for farmasøyter. Hun har tilleggsutdanning i etisk refleksjonsveiledning og har studert organisasjonspsykologi.