Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Hva skal jeg bli?
Forfattere:
ISBN:
9788283722147
Utgitt:
Utgave:
4
Hva skal jeg bli?

Hva skal jeg bli?
Forberedende yrkesorientering på ungdomstrinnet 2021-2022

Heftet gir elever på 8. og 9. trinn hjelp til å forberede seg til å velge utdanningsprogram i videregående opplæring. Heftet er oppdatert med ny yrkesfaglig struktur som gjelder fra høsten 2020.

Heftet hjelper elever på 8. og 9. trinn med å sette seg inn i de 15 utdanningsprogrammene de kan velge mellom og hvilke regler som gjelder. Det er viktig at de unge får god informasjon og veiledning, slik at de kan ta sine egne valg. Foreldre er viktige veiledere for de unge når de skal velge utdanning og yrke. Bakerst i heftet er det derfor et eget kapittel med informasjon til foreldrene.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
41,-