Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Hva lærer barn når de forteller?
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
509,-

Hva lærer barn når de forteller?
Barns læringsprosesser gjennom narrativ praksis

Denne boken omhandler barns sosiale læring og kognisjon i kombinasjon med teori om narrativ læring og utvikling, og bygger teoretisk på sosiokulturelle perspektiver, hvor barns språklige deltakelse og språklige forhandlinger anses som grunnleggende for læring.

Gjems bygger delvis på analyser hun har gjort av barns spontane narrativer, som de har fortalt til barnehagepersonale i ulike hverdagssituasjoner. Gjennom presentasjonen av slike narrative grep viser hun hvordan barn, avhengig av samtalekonteksten, forstår at andre ikke nødvendigvis deler deres oppfatninger, og at de må forklare og utdype tema for dem. Når barn forteller, lærer de også om kultur og hvordan omgivelsene forventer at en hendelse skal presenteres. Boken er et unikt bidrag til å øke forståelsen for barns læring, og er primært skrevet for førskolelærerutdanningen, men vil også være av interesse for studenter i allmennlærerutdanningen.

Liv Gjems er dr.polit., utdannet førskolelærer og cand.paed. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Høgskolen i Vestfold.

 

Forfattere:
ISBN:
9788245005332
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
196
Hva lærer barn når de forteller?