Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Husleieavtaler
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
839,-

Husleieavtaler

Denne boken er en generell fremstilling av norsk husleierett, og gir en grundig innføring i regelverket for leie av bolig og lokale. Forfatterne tar for seg avtaleinngåelse og gyldighet og tolkning av husleieavtaler. Deretter behandles husleiens størrelse og endring av husleien, ulike former for sikkerhetsstillelse, leietid, overlevering og mangelspørsmål. Videre drøftes partenes forpliktelser mens leieforholdet består, herunder bruk av husrommet, vedlikeholdsansvar, misligholdssanksjoner og personskifte. De forskjellige opphørsmåter er behandlet, blant annet utløp av tidsbestemt leieavtale, oppsigelse og heving. Også prosessuelle spørsmål er behandlet, både inndriving av pengekrav, reglene om avgjørelser av takstnemnd og husleietvistutvalg, og tvangsfravikelse. En rekke andre viktige spørsmål er drøftet, blant annet obligasjonsleieretter og leieavtalers stilling ved konkurs.Line Andreassen Parelius er cand.jur. og advokat i Huseiernes Landsforbund. Hun har vært foreleser på BI og kursleder ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun brukes også som sensor samme sted.Sverre Bragdø-Ellenes er cand.jur. og advokat/partner i Advokatfirma Wangensteen, Wigemyr & Co DA. Han har tidligere jobbet som juridisk konsulent i Huseiernes Landsforbund, advokatfullmektig i advokatfirmaet BA-HR, og vært stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo.
Forfattere:
ISBN:
9788245010947
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
328
Husleieavtaler