Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Holdepunkter til Ex.fac.
Forfattere:
ISBN:
9788276744620
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
123
Holdepunkter til Ex.fac.

Holdepunkter til Ex.fac.
Etikk, vitenskap og rasjonalitet

Denne boken er skrevet for studenter til examen facultatum, slik studet er lagt opp ved Universitetet i Oslo. Den tar for seg sentrale punkter i pensumet til Etikk og Vitenskap og rasjonalitet (fellesdelen), men er ikke ment å være et sammendrag av hele fellesdelen. Se innholdsfortegnelsen i boken.

Boken vil være til god hjelp for alle som skal ta eksamen, eller som er interessert i filosofi på et mer eller mindre elementært nivå.

Bruk boken somen arbeidsbok. Boken er utstyrt med bred marg. Skriv utfyllende notater fra forelesningene og pensumbøkene i margen!

Ralph Henk Vaags er førsteamanuensis i filosofi ved Høgskolen i Lillehammer og har doktorgrad i religionsfilosofi fra Universitetet i Uppsala. I en årrekke har han forelest over filosofiske tema, blant annet ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Uppsala. De siste årene har han vært opptatt av etiske og livssynsfilosofiske spørsmål, spesielt i tilknytning til omsorgsyrkene og læreryrket. Han har også et forskningssamarbeid med Universitetet i Uppsala og sitter som leder av FOREL (Forum for etikk og livssyn).

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
255,-