Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Høyere utdanning og profesjon
- 2198 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Rettsstat og menneskerettigheter 1
Generelle prinsipper og utvalgte rettigheter
Bokmål Innbundet
Kommer
En kort introduksjon til vitnepsykologi
Bokmål Heftet
Kommer
En kort introduksjon til samfunnspsykologi
Bokmål Heftet
Kommer
Skipssikkerhetsrett
Det rettslige rammeverket for maritime operasjoner
Bokmål Innbundet
Kommer
Animasjon gjort enkelt
For film, TV og apper
Bokmål Heftet
Kommer
The Personal Trainer and Group Fitness Instructor
A Coaching Approach
Engelsk Heftet
Kommer
Kontaktlærer i grunnskolen
Bokmål Heftet
Kommer
I materialenes verden, 2. utgave
Perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet
Bokmål Heftet
Kommer
Demens og grunnleggende psykologiske behov
Personsentrert omsorg
Bokmål Heftet
Kommer
Anerkjennelse av stater og regimer
Bokmål Innbundet
Kommer
Tettere på naturfag i klasserommet
Resultater fra videostudien LISSI
Bokmål Heftet
Kommer
Tachikawa-pedagogikk for foreldre og barn
En kommunikasjonsmetode ved alvorlig fysisk funksjonsnedsettelse
Bokmål Heftet
Kommer
Psykiske lidelser i fengsel
Helsefremmende og kriminalitetsforebyggende arbeid med innsatte
Bokmål Heftet
Kommer
Navnet forplikter
Teaterhuset Avant Garden 1984-2018
Bokmål Innbundet
Kommer
Oppfølging etter mobbing
Situert rehabilitering
Bokmål Heftet
Kommer
Velferd, rettssikkerhet og personvern
Bokmål Heftet
Kommer
Bærekraftig økonomi
Bokmål Heftet
Kommer
Norsif guide to ESG integration in fundamental equity valuation
Engelsk Heftet
Nyhet
Strategi - en innføring, nettressurs
Bokmål Digital ressurs
Nyhet
Samtaler i relasjonelt arbeid
Bokmål Heftet
Nyhet
Matglede i barnehagen, 2. utgave
Bokmål Heftet
Nyhet
Håndbok i individualterapi
Bokmål Heftet
Nyhet
Styrearbeid - Styreutvikling - Styreledelse, nettressurs
Bokmål Digital ressurs
Nyhet
Forbrukersosiologi
Bærekraft, digitalisering, identitet og makt
Bokmål Heftet
Nyhet
Styreansvar i praksis
Bokmål Heftet
Nyhet
En kort introduksjon til prestasjonspsykologi
Bokmål Heftet
Nyhet
Samfunnsdeltakelse i første rekke
Psykisk helse i hverdagsliv og lokalsamfunn
Bokmål Heftet
Nyhet
Kroppsøving, læreren og eleven
Pedagogiske emner og forskningsinnsikter
Bokmål Heftet
Nyhet
Norsif guide to ESG integration in fundamental equity valuation
Engelsk E-bok
Nyhet
Forbrukersosiologi, nettressurs
Bokmål Digital ressurs