Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Samfunnsvitenskapelig metode
- 46 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Nyhet
Lær deg Stata
Innføring i statistisk dataanalyse
Bokmål Heftet
Nyhet
Sosiologiske anfektelser, e-bok
Ansats - anvendelse - ansvar
Bokmål E-bok
Nyhet
Demokrati og diktatur, e-bok
Bokmål E-bok
Tenke og skrive i samfunnsvitenskapene
Gode råd til deg som skal skrive oppgave
Bokmål Heftet
Håndbok i forskningsetikk og databehandling
Bokmål Heftet
Aksjonsforskning
Samskapt forskning som endrer liv og samfunn
Bokmål Heftet
Innføring i diskursanalyse
Mening, makt, materialitet
Bokmål Heftet
Sosiologiske anfektelser
Ansats - anvendelse - ansvar
Bokmål Heftet
Demokrati og diktatur
Bokmål Heftet
Digitalisering
Samfunnsendring, brukerperspektiv og kritisk tenkning
Bokmål Heftet
Hva koster en god bolig?
Bokmål Heftet
Næringslivsetikk og samfunnsansvar
En lærebok om fundamentet for god forretningsdrift
Bokmål Heftet
Vendepunktet
Trafikksikkerhet i Norge 1945-2000
Bokmål Heftet
Multivariate analyser med STATA
En kort innføring
Bokmål Heftet
Tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid
Bokmål Heftet
Kvalitative metoder
Planlegging, gjennomføring og etisk refleksjon
Bokmål Heftet
Lær deg R
En innføring i statistikkprogrammets muligheter
Bokmål Heftet
Statistikk for nybegynnere
Bokmål Heftet
Systematikk og innlevelse
Bokmål Heftet
Innføring i logistisk regresjon
Med eksempler på analyse
Bokmål Heftet
Enhet og mangfold, 4. utgave
Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode
Bokmål Innbundet
Enhet og mangfold, nettressurs
Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode
Bokmål Digital ressurs
Metode og økonometri - en moderne innføring
2. utgave
Bokmål Heftet
Innføring i GIS og statistikk
Verktøy for å beskrive verden
Bokmål Heftet
En enklere metode
Veiledning i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, 2. utgave
Bokmål Heftet
Vår sosiale virkelighet
En introduksjon til hverdagslivets sosiologi
Bokmål Heftet
Hva annet er også sant?
En innføring i vitenskapsfilosofi
Bokmål Heftet
Samfunnsvitenskapelige metoder
Bokmål Heftet
Forskingsdesign og kvalitativ metode
Ei innføring
Nynorsk Heftet
Den gode oppgaven
Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole
Bokmål Heftet