Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Økonomi og administrasjon
- 423 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Digitalisering for økonomer, e-bok
En innføring til informasjonsteknologi og forretningssystemer
Bokmål E-bok
Kommer
Skatterett for økonomistudenter, e-bok
Bokmål E-bok
Kommer
Forbrukersosiologi, e-bok
Bærekraft, digitalisering, identitet og makt
Bokmål E-bok
Kommer
Strategisk kompetanseledelse, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Den digitale styreverden, e-bok
Spørsmål og svar om digitale transformasjoner
Bokmål E-bok
Nyhet
Strategi - en innføring, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Den digitale styreverden
Bokmål Heftet
Nyhet
Oppgave- og casesamling i økonomi- og virksomhetsstyring
Bokmål Heftet
Nyhet
Styrearbeid - Styreutvikling - Styreledelse, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Service og innovasjon, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Mikroøkonomi, e-bok
ABC på 1-2-3
Bokmål E-bok
Nyhet
Finansregnskap med analyse
Bokmål Heftet
Nyhet
Organisasjonsanalyse, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Det gode arbeidsmiljø, e-bok
Krav og utfordringer
Bokmål E-bok
Nyhet
Finansregnskap med analyse, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Produksjonslogistikk 4.0, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
HMS-boka, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Perspektiver på kommunikasjonsmakt, e-bok
Bokmål E-bok
Nyhet
Forandring som praksis, nettressurs
Endring og utvikling som samskapt læring
Bokmål Digital ressurs
Nyhet
Bærekraftig økonomi, e-bok
Innsikt fra økologisk og institusjonell økonomi
Bokmål E-bok
Nyhet
Digitalisering for økonomer, nettressurs
En innføring til informasjonsteknologi og forretningssystemer
Bokmål Digital ressurs
Nyhet
Bærekraftig økonomi
Innsikt fra økologisk og institusjonell økonomi
Bokmål Digital ressurs
Nyhet
Bærekraftig økonomi
Innsikt fra økologisk og institusjonell økonomi
Bokmål Heftet
Nyhet
Norsif guide to ESG integration in fundamental equity valuation
Engelsk Heftet
Nyhet
Norsif guide to ESG integration in fundamental equity valuation, nettressurs
Bokmål Digital ressurs
Strategi - en innføring, nettressurs
Bokmål Digital ressurs
Styrearbeid - Styreutvikling - Styreledelse, nettressurs
Bokmål Digital ressurs
Forbrukersosiologi
Bærekraft, digitalisering, identitet og makt
Bokmål Heftet
Styreansvar i praksis
Bokmål Heftet
Norsif guide to ESG integration in fundamental equity valuation
Engelsk E-bok