Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Allmenn juridisk litteratur
- 170 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Rettsstat og menneskerettigheter 1
Generelle prinsipper og utvalgte rettigheter
Bokmål Innbundet
Kommer
Skipssikkerhetsrett
Det rettslige rammeverket for maritime operasjoner
Bokmål Innbundet
Kommer
Anerkjennelse av stater og regimer
Bokmål Innbundet
Kommer
Psykiske lidelser i fengsel
Helsefremmende og kriminalitetsforebyggende arbeid med innsatte
Bokmål Heftet
Kommer
Velferd, rettssikkerhet og personvern
Bokmål Heftet
Nyhet
Styrearbeid - Styreutvikling - Styreledelse, nettressurs
Bokmål Digital ressurs
Nyhet
Styreansvar i praksis
Bokmål Heftet
Nyhet
Oppgavesamling i forretningsjus
Bokmål Heftet
Nyhet
Juss i yrkestransport med motorvogn og veifrakt
Bokmål Innbundet
Nyhet
Styrearbeid - Styreutvikling - Styreledelse
Bokmål Heftet
Nyhet
Lovsamling i forretningsjus
Bokmål Innbundet
Nyhet
Jeg skal bli fengselsbetjent
Bokmål Heftet
Nyhet
Økonomisk familierett
Bokmål Innbundet
Nyhet
Pårørende i helse- og omsorgstjenesten
en klinisk og juridisk innføring
Bokmål Innbundet
Nyhet
Konstitusjonelt demokrati
Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys
Bokmål Innbundet
Nyhet
Lov og rett for næringslivet
Lærebok
Bokmål Innbundet
Nyhet
Lov og rett for Næringslivet
Lovsamling 2021
Bokmål Innbundet
Skatterett for økonomistudenter, nettressurs
Bokmål Digital ressurs
Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling
Bokmål Heftet
Skatterett for økonomistudenter
Bokmål Heftet
Fingermerker til lovsamling 2021
Bokmål Ark
Sivilprosess
Bokmål Innbundet
Norges Lover 1687-2020 studentutgave
Flerspråklig Innbundet
Norges Lover 1687-2020
Flerspråklig Innbundet
Forvaltningsrett før eksamen
Materiell og personell kompetanse
Bokmål Heftet
Rettsstat og menneskerettigheter 2
Statens plikt til effektiv og betryggende straffeforfølgning
Bokmål Innbundet
Norsk spesiell strafferett
Bokmål Innbundet
Rett frem
Bokmål Heftet
Med høyeste befaling
Om internasjonale militæroperasjoner og Grunnloven § 26
Bokmål Heftet
Politiledelse som praksis
Bokmål Heftet