Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Hjemmesykepleie
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 08.08.2023
399,-

Hjemmesykepleie
Ansvar, utfordringer og muligheter

Hjemmesykepleien er en sentral del av dagens helsetjeneste, og stadig flere mott ar sykepleie i sitt eget hjem. Det innebærer å finne forsvarlige og kreative løsninger i samarbeid med pasientene og de pårørende, og i et tverrprofesjonelt samarbeid.

Det helsefremmende og forebyggende perspektivet er viktig, med vekt på å styrke den enkeltes ressurser og bedringsprosesser.

Forfattere:
ISBN:
9788245044850
Utgitt:
Utgave:
4
Sider:
260
Hjemmesykepleie