Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Hevn og straff
Forfattere:
ISBN:
9788245002416
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
132
Hevn og straff

Hevn og straff
Studier av hevnens strafferettslige legitimitet

Aviser, bøker, filmer og dagligspråk er fulle av referanser til hevnen. I rettslige tekster er hevnen derimot et tabu. Det eksplisitte hevnbegrepets fravær i de rettslige tekstene trenger likevel ikke bety at hevnen ikke finnes i strafferetten eller i straffesystemet som et integrert eller akseptert hensyn.

I Hevn og straff drøfter Ertzeid spørsmål knyttet til hevnens strafferettslige legitimitet. Hun undersøker straffesystemets holdninger til hevn ved hjelp av analyser av autoritative rettslige og rettspolitiske tekster. Hevnens legitimitet drøftes i tilknytning til straffens begrunnelser og den strafferettslige bedømmelsen av enkelte hevnsituasjoner og hevnhandlinger. Til slutt drøftes hvordan referanser til hevn blir brukt i diskusjonen om ofrenes stilling i straffesaker.

Selv om boken har rettslige tekster som undersøkelsesmateriale, henvender den seg til en bredere leserkrets enn bare jurister.

Aina Mee Ertzeid er cand.jur. fra Universitetet i Oslo.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
439,-