Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Handtering og bruk av plantevernmidler
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788252933710
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
132
Handtering og bruk av plantevernmidler

Handtering og bruk av plantevernmidler
Grunnbok : autorisasjonskurs, plantevernmidler

Boka skal brukes både av de som tar eksamen for autorisasjonsbeviset for første gang og de som skal fornye beviset. Alle kapitlene i boka er oppdatert i henhold til endringer i regelverk og organisasjoner og inneholder flere praktiske eksempler. 11. utgave 2012.