Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
HMS i grafisk produksjon
Forfattere:
ISBN:
9788241205781
Utgitt:
Utgave:
1
HMS i grafisk produksjon

HMS i grafisk produksjon

 Boken gir en oversikt over de viktigste deler av det som omfatter HMS-arbeidet i grafisk industri. Førtrykk er blitt digitalisert, og trykkprosessen gjenstår som den mest belastende arbeidsoperasjonen. Forhold omkring bruk av kjemiske produkter har derfor en stor og vektig rolle. Boken er skrevet for å gi elever i videregående skoles linje for grafisk produksjon en grunnleggende innsikt i de helse- og miljøutfordringer man møter i grafisk bransje. I tillegg inneholder boken praktiske råd og hjelp for en sikrere omgang med prosessen og hjelpemidler. Har stikkordregister.

Format
Språk
Nytt opplag ventes
Antall
205,-