Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Håndbok i parterapi og Håndbok i familieterapi - pakketilbud
Språk
Flerspråklig
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Midlertidig utsolgt
899,-

Håndbok i parterapi og Håndbok i familieterapi - pakketilbud

Håndbok i familieterapi
Familien ivaretar menneskers grunnleggende behov for kjærlighet, trygghet, tilhørighet, omsorg og personlig og sosial utvikling. Familierelasjonene er ofte avgjørende for hvordan vi fungerer i hverdagen, og dermed er de også sårbare. Noen ganger kan relasjonene i familien bli så utfordrende at vi opplever at livet blir vanskelig. Da kan familieterapi være til hjelp. I Håndbok i familieterapi presenteres en rekke ulike familieterapeutiske tilnærminger og foreldrestyrkende programmer.

Lennart Lorås og Ottar Ness er bokens redaktører.

Håndbok i parterapi
Samlivsbrudd og parproblemer er noe av det mest stressende mennesker kan oppleve. Det er forbundet med angst, depresjon, rusmisbruk, økt blodtrykk og relasjonelle konflikter, og har åpenbare omkostninger også for barn og øvrig familie, og samfunnet generelt. Håndbok i parterapi behandler ulike temaer som ofte kommer opp i parterapiarbeidet, og det blir presentert ulike parterapeutiske tilnærminger og metoder.

Ottar Ness er bokens redaktør.

Kapitlene i bøkene er gjennomgående illustrert med eksempler fra praksis og avsluttes med spørsmål for videre refleksjon. Bøkene vil være til nytte i både utdanning og terapeutisk arbeid.
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245039320
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
961
Håndbok i parterapi og Håndbok i familieterapi - pakketilbud