Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Håndbok for helsesekretæren 2022
Språk
Bokmål
Format

Spiral

På lager - sendes nå
193,-
inkl. mva

Håndbok for helsesekretæren 2022

Håndboka blir årlig oppdatert. I år har vi i tillegg valgt å ha fokus på opplæring av elever som skal bli helsesekretærer. Med Fagfornyelsen er det ny læreplan for helsesekretær fra høsten 2021.

Som helsesekretær har du ofte et opplæringsansvar for elever som er i praksis i helse- og omsorgstjenesten enten i Vg2 eller Vg3 yrkesfaglig fordypning (YFF). Opplæringa skal ta utgangspunkt i arbeidsoppgavene du utfører som helsesekretær samtidig som de skal ses i lys av læreplanen for helsesekretær når dere planlegger opplæringa. Du finner derfor her læreplanen for Vg3 helsesekretær, så du vet hva som er rammene for opplæringa av helsesekretærer og alltid kan ha dem tilgjengelige.
Håndbok for helsesekretæren er et arbeidsredskap til daglig bruk og som alltid skal være for hånden både til oppslag og notater.

Håndboka er delt inn i følgende områder:
 • Læreplanen for helsesekretær
 • Helsesekretæren – autorisasjon
 • Førstehjelp
 • Kalender
 • Prosedyrer
 • Lov- og regelverk
 • Informasjon
 • Emner
 • Laboratorieprøver
 • Adresser
 • Notater
 • Stikkord

Kapittelet om Førstehjelp er en kortfattet framstilling av basale prinsipper ved førstehjelp og inneholder også primærundersøkelse, sekundærundersøkelse, ISBAR og qSOFA ved sepsis. Som innstikk finner du NEWS som er et nyttig verktøy for tidlig å oppdage endringer i pasientens tilstand.

Metodedelen er basert på prosedyrer som er aktuelle i praksis.

Delen om Lov- og regelverk omhandler blant annet den personvernlovgivningen og pilotprosjektet med primærhelseteam.

Informasjonsdelen inneholder for eksempel Etiske retningslinjer for medlemmer av Helsesekretærforbundet i Delta.

I emnedelen er temaer omhandlet mer utfyllende, blant annet demens og delir og veiledning av elever.

Bakerst finner du en oversikt over interesseorganisasjoner.

Kort med NEWS i egen plastlomme. Håndboka er under løpende omarbeiding og utvikling i god dialog med Helsesekretærforbundet i Delta.

Forfattere:
ISBN:
9788245038286
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
304
Håndbok for helsesekretæren 2022