Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Håndbok for fisketrapper
Forfattere:
ISBN:
9788251925402
Utgitt:
Utgave:
1
Håndbok for fisketrapper

Håndbok for fisketrapper

Fisketrappene er en viktig del av arbeidet med å sikre bestander som kan være truet. Fra tidlig av ble mange av fisketrappene bygget for å gi større gyte- og oppvekstarealer for vandrende fisk, noe som øke avkastningen og den totale fangst i vassdraget. I dag er fisketrappene også viktige i restaureringen av vassdrag hvor bestanden har vært utryddet. Konstruksjon av fisketrapper krever god biologisk og teknisk kunnskap. Naturlige fall, dammer og kraftverk med stor variasjon i vannføring gir ulike utfordringer som krever forskjellige løsninger. Håndboka gir en oversikt over de mest benyttede typer fiskepassasjer og deres virkemåte. Med sin lange erfaring på feltet gir forfatteren her en god innføring i grunnleggende faktorer for planlegging og drift av fisketrapper. Boka vil være verdifull for alle som ønsker større kunnskap om emnet.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
319,-