Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Hå kulturhistorie
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788232102327
Utgitt:
Utgave:
1
Hå kulturhistorie

Hå kulturhistorie
Band 1-4

Til skilnad frå fleire bøker om lokalhistorie har dette verket eit breiare perspektiv å syna kommunen sin identitet og lokale mentalitet. Men dette er ikkje faste storleikar, dei er omskiftelege etter tid og etter kven sine auge som ser. Identitet og mentalitet veks fram i det levde liv som eit møte mellom den eine og dei andre, mellom den vesle og store verda, mellom natur og kultur. I tekst og bilete vil Hå kulturhistorie fortelja om fortida og visa samanhengar mellom fortid og notid.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
1 549,-