Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Hå kulturhistorie
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788232102310
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
400
Hå kulturhistorie

Hå kulturhistorie
Band 4 : tida etter 1945

Dette er det siste bandet i Hå kulturhistorie. Til skilnad frå fleire bøker om lokalhistorie har dette verket eit breiare perspektiv å syna kommunen sin identitet og lokale mentalitet. Men dette er ikkje faste storleikar, dei er omskiftelege etter tid og etter kven sine auge som ser. Identitet og mentalitet veks fram i det levde liv som eit møte mellom den eine og dei andre, mellom den vesle og store verda, mellom natur og kultur. I tekst og bilete vil Hå kulturhistorie fortelja om fortida og visa samanhengar mellom fortid og notid.

Dette bandet fortel om Hå kommune i tida etter 1945. Det byrjar med ei historie om korleis næringslivet utvikla seg i perioden, om kommunale verksemder, skule og andre offentlege institusjonar og om kommunesamanslåinga i 1964. Deretter vert det fortalt om Åna fengsel, ein institusjon som var både «innanfor» og «utanfor» i kommunen sitt liv. Tre forfattarar skriv om korleis det var å veksa opp på ulike stader i kommunen og ulike tidspunkt i etterkrigstida. Så vert ein familie nærare presentert, og forfattaren drøftar kva Hå-identiteten er i dag.

Til slutt kjem fleire kapittel om ordet om Nærbørevyen, «Revy i nitti» og revyane på Varhaug og Brusand og om kjende og kan hende mindre kjende forfattarar. Slik forfattaren Tor Obrestad opna det første bandet i Hå kulturhistorie, avsluttar forfattaren Helge Torvund det siste bandet. Me trur at ordet kan vere den beste vegvisaren til kva som er identitet og lokal mentalitet i Hå.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
499,-