Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Hå kulturhistorie
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788232102280
Utgitt:
Utgave:
1
Hå kulturhistorie

Hå kulturhistorie
Band 1 : frå eldste tider til 1000-talet

Dette er det første bandet av fire i Hå kulturhistorie. Til skilnad frå fleire bøker om lokalhistorie har dette verket eit breiare perspektiv: å syna kommunen sin identitet og lokale mentalitet. Men dette er ikkje faste storleikar, dei er omskiftelege etter tid og etter kven sine auge som ser. Identitet og mentalitet veks fram i det levde liv som eit møte mellom den eine og dei andre, mellom den vesle og store verda, mellom natur og kultur. I tekst og bilete vil Hå kulturhistorie fortelja om fortida og visa samanhengar mellom fortid og notid.

Dette bandet byrjar med eit spørsmål: Kva er det med Hå og håbuen? Deretter kjem kapittel om korleis landskapet veks fram, om natur, plante- og dyreliv. Hå har ei lang historie der den eldste busetnaden går attende til år 10 000 f.Kr.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
499,-