Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 3  Naturfag Elevbok, d-bok (BM)
Forfattere:
ISBN:
9788211024374
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
312
Verk:
Grip
Trinn:
10
Grip 3 Naturfag Elevbok, d-bok (BM)

Grip 3 Naturfag Elevbok, d-bok (BM)
Kompetansemål 1-10 for voksne innvandrere og ungdomstrinnet

GRIP er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetanse-målene etter 2., 4., 7. og 10. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet.

GRIP basisfagene!
GRIP fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og tegninger. GRIP 3 Naturfag gir deltakerne basiskunnskaper i faget og dekker kompetansemålene etter 10. trinn i læreplanen. Boken er tydelig delt i fire hoveddeler og er enkel å orientere seg i. Eksempler på emner i GRIP 3 Naturfag er: styringssystemer, seksualitet, god helse, stoffer, atomer og grunnstoffer, syrer og baser, organisk kjemi, økologi, naturressurser, biologisk mangfold, arv og miljø, lys og syn, universet og verdensrommet, elektrisitet, energi og fart og akselerasjon.

GRIP digitale ressurser
På verkets nettsted finner du GRIP 3 Naturfag som digital bok, der deltakeren vil finne støtte i lyd og oversettelser til morsmålet. I lærerveiledningen finner læreren supplerende oppgavemateriell til nedlasting samt tips til undervisningen.

Forfatteren Tove Haugsland har lang erfaring med undervisning av voksne innvandrere. Haugsland har jobbet med fagene matematikk og naturfag på grunnskole for unge og voksne og er i dag tilknyttet Johannes Læringssenter i Stavanger som rådgiver og lærer.

Bøker i samme serie