Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 3 Naturfag
Forfattere:
ISBN:
9788211024367
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
284
Grip 3 Naturfag

Grip 3 Naturfag
Kompetansemål 1-10 for voksne innvandrere og ungdomstrinnet

Grip er eit læreverk for vaksne innvandrarar som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggjande nivå. Verket dekker kompetansemåla etter 2., 4., 7. og 10. trinn i læreplanane etter Kunnskapsløftet. Grip presenterer fagstoff på ein enkel måte og språket er tilpassa vaksne deltakarar med lite skulebakgrunn frå heimlandet.

Grip 3 Naturfag gir deltakarane basiskunnskap i faget og dekker kompetansemåla etter 10. trinn i læreplanen. Boka er enkel å orientere seg i og er delt inn i fire hovuddelar: kropp og helse, kjemi, biologi og fysikk.