Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 3 Naturfag Elevbok, d-bok (NYN)
Forfattere:
ISBN:
9788211024381
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
312
Verk:
Grip
Trinn:
10
Grip 3 Naturfag Elevbok, d-bok (NYN)

Grip 3 Naturfag Elevbok, d-bok (NYN)
Kompetansemål 1-10 for voksne innvandrere og ungdomstrinnet

GRIP er eit læreverk for vaksne innvandrarar som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggjande nivå. Verket dekkjer kompetansemåla etter 2., 4., 7. og 10. trinn i læreplanane etter Kunnskapsløftet.


GRIP fokuserer på å presentere fagstoff på ein enkel måte. Språket er tilpassa vaksne deltakarar med lite skulebakgrunn frå heimlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og teikningar. GRIP 3 Naturfag gir deltakarane basiskunnskapar i faget og dekkjer kompetansemåla etter 10. trinn i læreplanen. Boka er tydeleg delt i fire hovuddelar og er enkel å orientere seg i. Eksempel på emne i GRIP 3 Naturfag er: styringssystem, seksualitet, god helse, stoff, atom og grunnstoff, syrer og basar, organisk kjemi, økologi, naturressursar, biologisk mangfald, arv og miljø, lys og syn, universet og verdsrommet, elektrisitet, energi og fart og akselerasjon.

Elevboka er ei digital utgåve av grunnboka med innlest lyd og tilhøyrande oppgåver.

Bøker i samme serie