Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 3 Matematikk Arbeidsbok (NYN)
Forfattere:
ISBN:
9788211028709
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Grip
Trinn:
10
Grip 3 Matematikk Arbeidsbok (NYN)

Grip 3 Matematikk Arbeidsbok (NYN)
Kompetansemålene etter 10. trinn

GRIP er eit læreverk for vaksne innvandrarar som får opplæring i samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk på grunnleggande nivå. Verket dekker kompetansemåla etter 2., 4., 7. og 10. trinn i læreplanane etter Kunnskapsløftet.


GRIP basisfaga!


GRIP fokuserer på å presentere fagstoff på ein enkel måte. Språket er tilpassa vaksne deltakarar med lite skulebakgrunn frå heimlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og teikningar. GRIP 3 Matematikk gir deltakarane basiskunnskapar i matematikk og dekker kompetansemåla etter 10. trinn i læreplanen. Eksempel på emne er: positive og negative tal, bokstavrekning, brøk, desimaltal og prosent, likningar, funksjonar, geometri, statistikk og sannsyn, mål og økonomi.


Format
Språk
Forventes i salg 19.05.2020
Antall
135,-

Bøker i samme serie