Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 3 Geografi Grunnbok NYN
Forfattere:
ISBN:
9788211024336
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
192
Verk:
Grip
Trinn:
10
Grip 3 Geografi Grunnbok NYN

Grip 3 Geografi Grunnbok NYN
Kompetansemål 1-10 for voksne innvandrere og ungdomstrinnet

Grip er eit læreverk for vaksne innvandrarar som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggjande nivå. Verket dekker kompetansemåla etter 2., 4., 7. og 10. trinn i læreplanane etter Kunnskapsløftet. Grip presenterer fagstoff på ein enkel måte og språket er tilpassa vaksne deltakarar med lite skulebakgrunn frå heimlandet.

Grip 3 Geografi gir deltakarane basiskunnskap i geografi og dekker kompetansemåla etter 10. trinn i læreplanen. Eksempler på emner: kart og målestokk, jordas indre og ytre krefter, klimaendringar, naturressursar, energikilder, befolkningstal, mennesker på flukt og fattigdom.

På lager - sendes nå
399,-

Bøker i samme serie