Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 3 Geografi Elevbok, d-bok (BM)
Forfattere:
ISBN:
9788211024350
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
184
Verk:
Grip
Trinn:
10
Grip 3 Geografi Elevbok, d-bok (BM)

Grip 3 Geografi Elevbok, d-bok (BM)
Kompetansemål 1-10 for voksne innvandrere og ungdomstrinnet

Grip er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4., 7. og 10. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. Grip presenterer fagstoff på en enkel måte og språket er tilpasset voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet.

Grip 3 Geografi gir deltakerne basiskunnskaper i geogradi og dekker kompetansemålene etter 10. trinn i læreplanen. Eksempler på emner: kart og målestokk, jordas indre og ytre krefter, klimaendringer, naturressurser, energikilder, befolkningstall, mennesker på flukt og fattigdom.

Elevboka er en digital utgave av grunnboka med innlest lyd og tilhørende oppgaver.

Bøker i samme serie