Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 2 Matematikk Elevbok NYN (d-bok)
Forfattere:
ISBN:
9788211020550
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Nynorske verk
Digital ressurs
Grip 2 Matematikk Elevbok NYN (d-bok)

Grip 2 Matematikk Elevbok NYN (d-bok)
Kompetansemål 1-10 for voksne innvandrere og ungdomstrinnet

Grip er eit læreverk for vaksne innvandrarar som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggjande nivå. Verket dekkjer kompetansemåla etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanane etter Kunnskapsløftet. Grip fokuserer på å presentere fagstoff på ein enkel måte. Språket er tilpassa vaksne deltakarar med lite skulebakgrunn frå heimlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og teikningar.

Grip 2 matematikk gir deltakarane basiskunnskapar i matematikk og dekkjer kompetansemåla etter 7. trinn i læreplanen.Eksempel på emne: rekning med desimaltal, positive og negative tal, brøk, prosent, geometri, likningar, mål og statistikk og sannsyn.

Grip 2 Matematikk, d-bok er ei digital utgåve av papirboka. Med d-boka opnar det seg nye moglegheiter og er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.

Grip 2 Matematikk, d-bok har også følgjande funksjonalitet:

- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notatar
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar

Grip digitale ressursar

På nettstaden til verket finn du GRIP 2 matematikk som digital bok, der deltakarane finn støtte i lyd og omsetjing til morsmålet. Læraren finn supplerande oppgåvemateriell til nedlasting og tips til undervisninga.

Bøker i samme serie