Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 2 Samfunnsfag og naturfag Elevbok, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211019936
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Grip
Digital ressurs
Grip 2 Samfunnsfag og naturfag Elevbok, d-bok

Grip 2 Samfunnsfag og naturfag Elevbok, d-bok
Kompetansemål 1-10 for voksne innvandrere og ungdomstrinnet

Grip er et læreverk for voksne innvandrere og elever på ungdomstrinnet som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. Grip fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og tegninger.

Grip 2 Samfunnsfag og naturfag gir deltakerne basiskunnskaper i de to fagene og dekker kompetansemålene etter 7. trinn i læreplanene. Boken er tydelig delt i to og er enkel å orientere seg i.
Eksempler på emner i samfunnsfag: Ressurser i Norge og Europa, klima og miljø, lover og regler i verdenssamfunnet, demokrati og styresett, velferdssamfunnet, antikken, middelalderen, opplysningstiden.
Eksempler på emner i naturfag: Organsystemer i kroppen, god helse, rusmidler, organismer i naturen, kjemiske reaksjoner, - bergarter, energi, elektrisitet og magnetisme.


Grip 2 Samfunnsfag og naturfag, d-bok kombinerer det beste fra den tradisjonelle læreboka med mulighetene som ligger i teknologien. Bøkene er tilpasset bruk på smarte tavler, nettbrett og PC og gir helt nye muligheter for elev og lærer.

I den berikede utgaven finner du:

- Lyd
- Ekstra oppgaver
- Ordlistefunksjon, 12 språk

Grip 2 Samfunnsfag og naturfag, d-bok har også følgende funksjonalitet:

- Utheving og notat
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevinger og notat
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord eller fraser

Bøker i samme serie