Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grip 2 Matematikk Lærarrettleiing; d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211020567
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
248
Verk:
Nynorske verk
Digital ressurs
Grip 2 Matematikk Lærarrettleiing; d-bok

Grip 2 Matematikk Lærarrettleiing; d-bok
Kompetansemål 1-10 for voksne innvandrere og ungdomstrinnet

Grip er eit læreverk for vaksne innvandrarar og elevar på ungdomstrinnet som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggjande nivå. Verket dekkjer kompetansemåla etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanane etter Kunnskapsløftet. Grip fokuserer på å presentere fagstoff på ein enkel måte. Språket er tilpassa vaksne deltakarar med lite skulebakgrunn frå heimlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og teikningar.

Grip 2 Matematikk gir deltakarane basiskunnskap i matematikk og dekkjer kompetansemålene etter 7. trinn i læreplanen.

Grip 2 Matematikk grunnbok, d-bok lærar kombinerar det beste frå den tradisjonelle læreboka med moglegheita som ligg i teknologien. Bøkene er tilpassa bruk på smarte tavler, nettbrett og PC og gir heilt nye moglegheiter for elev og lærar.

I den berika utgåva finn du lyd og ekstraoppgåver


Grip 2 Matematikk grunnbok, d-bok lærar har også følgjande funksjonalitet:

- Utheving og notat
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut framhevingar og notatar
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord eller frasar

Bøker i samme serie